Tema druge rasprave

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će druga rasprava na predmetu biti realizovana u sredu, 7. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 9 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Aleksandar Molnar, "Otpor tiraniji u antičkoj Grčkoj" u: Molnar, Aleksandar, Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92, 2001. Odlomak iz knjige Aleksandra Molnara dostupan je u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

2. Rex Martin, "Socrates on Disobedience to Law", u: The Review of Metaphysics, Vol. 24, No 1 (Sep, 1970), pp. 21-38.