Literatura za treći čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za treći čas potrebno da pročitaju sledeće:
1. "Otpor tiraniji u antičkoj Grčkoj" u: Molnar, Aleksandar, Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92, 2001. Odlomak iz knjige Aleksandra Molnara dostupan je u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.
Treći čas će biti realizovan u utorak, 16. novembra od 19 do 20:30h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.