Rezultati sa prve rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa prve rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 2 poena
Emilian Beka 4 poena
Mima Blašković 3 poena
Lara Veličić 4 poena
Snežana Vla 3 poena
Rašo Vučinić 3 poena
Vladimir Vučković 1 poen
Vanja Dumeljić 2 poena
Ana Đumić 4 poena
Aleksandra Ilić 2 poena
Tamara Janić 3 poena
Katarina Janković 4 poena
Jelena Kajganović 4 poena
Nina Kovačević 2 poena
Ivan Lorencin 4 poena
Vladimir Lukić 4 poena
Branka Milinčić 4 poena
Tijana Pantelić 3 poena
Josip Peić 4 poena
Doris Savčić 3 poena
Milan Tomanović 4 poena
Đorđe Trikoš 4 poena
Petar Čekerevac 3 poena
Marko Šikuljan 4 poena