Seminarski radovi - rezultati

Objavljujemo rezultate seminarskih radova studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013:

1. Alena Bukilić, Da li je moguće primeniti Toroov čin neplaćanja poreza kao izraza građanske neposlušnosti danas u Srbji, 9 (devet)

2. Vladica Jovanović, Kolektiviteti kao akteri građanske neposlušnosti u savremenoj pol. teoriji, 10 (deset)

3. Vuk Vukićević –

4. Dejan Jolović, Uloga nevladinih oprganizacija u smanjivanju intenziteta i prostora za delovanje političkog otpora, 8 (osam)

5. Dunja Janković, Građanska neposlušnost kao način života Sokrata, Toroa i Gandija, 7 (sedam)

6. Žaklina Dupor –

7. Igor Dolović, Henri Dejvid Toro – shvatanje koncepta građanske neposlušnosti, 8 (osam)

8. Jelena Vujanac –

9. Jelena Džombić, Društvene mreže kao sredstvo politike otpora: slučaj Egipat, 9 (devet)

10. Katarina Manojlović, Elementi građanske neposlušnosti na primeru Liberije, 9 (devet)

11. Luna Đorđević, Proučavanje građanske neposlušnosti na primeru Roze Parks i bojkota javnog prevoza u Montgomeriju (1955 – 1956), 10 (deset)

12. Marko Miranović, Religijske osnove Gandijevog sistema nenasilja, 8 (osam)

13. Marko Stepanović –

14. Milena Manojlović, Elementi građanske neposlušnosti u slučaju pokreta "Okupiraj Volstrit", 10 (deset)

15. Milena Milosavljević, Koncept nenasilja u delu M. Gandija „Put nenasilja“, 9 (devet)

16. Mladen Stanković, Kampanja belih listića kao građanska neposlušnost na izborima 2012. godine u Srbiji, 8 (osam)

17. Nikola Stefanović, Slučaj Danijela Elsberga u odnosu na građansku neposlušnost Dž. Rolsa, 10 (deset)

18. Petar Radonjić, Da li je piraterija vrsta građanske neposlušnosti, 9 (devet)

19. Stefan Salatić, Izazovi podijeljenog građanstva u BiH – građanska neposlušnost u presudi Sejdić/Finci vs BiH, 9 (devet)

20. Stefan Vukojević, Rols-Habermasovska paradigma građanske neposlušnosti, 9 (devet)

21. Stefan Zalad, Građanska neposlušnost i teorija pravde Džona Rolsa, 10 (deset)