Predispitne aktivnosti - ocene

Objavljujemo rezultate predispitnih aktivnosti koje su ostvarili studenti i studentkinje master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013:

Alena Bukilić
seminarski rad – 9 (18 poena); vežbe – 8 (23,5 poena); kolokvijum – 10 (23 poena)

Vladica Jovanović
seminarski rad – 10 (20 poena); vežbe – 9 (26,5 poena); kolokvijum – 9 (20 poena)

Vuk Vukićević
seminarski rad – /; vežbe – / (2,5 poena); kolokvijum – /

Dejan Jolović
seminarski rad – 8 (16 poena); vežbe – 8 (23,5 poena); kolokvijum – 9 (21 poen)

Dunja Janković
seminarski rad – 7 (14 poena); vežbe – 7 (19,5 poena); kolokvijum – 8 (17 poena)

Žaklina Dupor
seminarski rad – /; vežbe – 8 (22,5 poena); kolokvijum – 8 (18 poena)

Igor Dolović
seminarski rad – 8 (16 poena); vežbe – 7 (20,25 poena); kolokvijum – 7 (16 poena)

Jelena Vujanac
seminarski rad – /; vežbe – 9 (28 poena); kolokvijum – 8 (18 poena)

Jelena Džombić
seminarski rad – 9 (18 poena); vežbe – 10 (26+4 poena); kolokvijum – 8 (18 poena)

Katarina Manojlović
seminarski rad – 9 (18 poena); vežbe – 9 (27 poena); kolokvijum – 9 (21 poen)

Luna Đorđević
seminarski rad – 10 (20 poena); vežbe – 10 (31+1 poena); kolokvijum – 10 (21+3 poena)

Marko Miranović
seminarski rad – 8 (16 poena); vežbe – 8 (22+3 poena); kolokvijum – 9 (21 poen)

Marko Stepanović
seminarski rad – /; vežbe – / (4 poena); kolokvijum – /

Milena Manojlović
seminarski rad – 10 (20 poena); vežbe – 10 (27,75+4 poena); kolokvijum – 9 (21 poen)

Milena Milosavljević
seminarski rad – 9 (18 poena); vežbe – 9 (25,25+3 poena); kolokvijum – 9 (22 poena)

Mladen Stanković
seminarski rad – 8 (16 poena); vežbe – 8 (21+3,5 poena); kolokvijum – 9 (21 poen)

Nikola Stefanović
seminarski rad – 10 (20 poena); vežbe – 10 (30 poena); kolokvijum – 9 (21 poen)

Petar Radonjić
seminarski rad – 9 (18 poena); vežbe – 9 (25,5 poena); kolokvijum – 6 (12 poena)

Stefan Salatić
seminarski rad – 9 (18 poena); vežbe – 9 (22,75+3,5 poena); kolokvijum – 9 (21 poen)

Stefan Vukojević
seminarski rad – 9 (18 poena); vežbe – 9 (27,5 poena); kolokvijum – 9 (20 poena)

Stefan Zalad
seminarski rad – 10 (20 poena); vežbe – 10 (32 poena); kolokvijum – 10 (20+3 poena)