Politička kultura: rezultati sa treće rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (3. predavanje i ukupni skor)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 0 poena (0,5 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Anita Mitić 689/09 – 1 poen (1 poen)
4. Tamara Čimburović 686/09 – 0 poena (0 poena)
5. Ivan Savić 683/09 – 0 poena (1,5 poena)
6. Nikola Marković 675/09 – 0 poena (0 poena)
7. Miloš Marinčevski 669/09 – 0 poena (0,5 poena)
8. Dušan Ilić 666/09 – 1 poen (1 poen)
9. Goran Pavković 657/09 – 0 poena (0,5 poena)
10. Anđela Popović 655/09 – 0,5 poena (0,5 poena)
11. Milenko Elez 654/09 – 1 poen (2,5 poena)
12. Nemanja Tasić, 163/09 – 0 poena (0 poena)
13. Irena Pašić, 160/09 – 0 poena (0 poena)
14. Dragoljub Veselinov 150/09 – 1 poen (1 poen)
15. Irina Hirjanova 147/09 – 1 poen (2,5 poena)
16. Dragana Simić 132/09 – 1 poen (3 poena)
17. Dragan Milošević, 131/09 – 1 poen (2,5 poena)
18. Tijana Adamović 130/09 – 1 poen (1 poen)
19. Nikola Tamburkovski, 127/09 – 1,5 poena (4,5 poena)
20. Branislav Vuković 124/09 – 1,5 poena (3,5 poena)
21. Vladimir Obradović 121/09 – 0 poena (1,5 poena)
22. Nikola Dragović, 697/08 – 0 poena (1,5 poena)
23. Stefan Srbljanović 694/08 – 0 poena (0 poena)
24. Aleksandar Ilić 602/07 – 1,5 poen (2,5 poena)

Grupa Pn (3. predavanje i ukupni skor)
1. Anica Anđelković 669/11 – 0 poena (0 poena)
2. Goran Kostić 1007/09 – 0 poena (0 poena)
3. Monika Kutri 694/09 – 1 poen (1 poen)
4. Vladimir Perić 691/09 – 1,5 poena (4,5 poena)
5. Dejan Radaković 681/09 – 0 poena (0 poena)
6. Zoran Rakas 680/09 – 0,5 poena (1,5 poena)
7. Nikola Drobnjak 667/09 – 0 poena (0 poena)
8. Milica Dželatović 664/09 – 0 poena (0,5 poena)
9. Nemanja Dorić 656/09 – 1,5 poena (3 poena)
10. Filip Višnjić 165/09 – 1,5 poena (3,5 poena)
11. Dragiša Čolić 164/09 – 0,5 poena (2 poena)
12. Bogdan Urošević 157/09 – 1,5 poena (4,5 poena)
13. Balša Delibašić 152/09 – 0 poena (1 poen)
14. Suzana Pejić 151/09 – 0 poena (0,5 poena)
15. Milica Matić 139/09 – 0 poena (0,5 poena)
16. Dejan Rakita 126/09 – 0 poena (0,5 poena)
17. Mateja Agatonović 123/09 – 0,5 poena (1,5 poena)
18. Miljana Rogan 711/08 – 0 poena (0,5 poena)
19. Jasna Stamenković 695/08 – 0 poena (1,5 poena)
20. Tihana Čenejski 624/08 – 0,5 poena (0,5 poena)
21. Nataša Milovanović 623/08 – 0 poena (0,5 poena)
22. Stefan Đurović 629/07 – 0 poena (0 poena)
23. Aleksandar Milenković 122/01 – 1 poen (1 poen)