Politička kultura - prvi čas vežbi

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će prvi čas vežbi na predmetu biti organizovan prema prema sledećem rasporedu:

grupa Pl - utorak, 26. mart od 15:00 do 16:30 (amfiteatar),
grupa Pn - utorak, 26. mart od 16:45 do 18:15 (amfiteatar).

Informacija o literaturi za prvi čas vežbi saopštena je na trećoj raspravi u okviru programa predavanja na predmetu.