Politička kultura: prvi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će prvi kolokvijum biti realizovan u utorak, 9. aprila 2013. godine u slušaonici 17 Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Kolokvijum će biti organizovan prema sledećem rasporedu:
utorak, 9. april u 12:30 - grupa Pn;
utorak, 9. april u 13:15 - grupa Pl.

Sadržina pitanja na prvom kolokvijumu obuhvatiće sledeću literaturu:
1. Nenad Kecmanović, Elementi vladavine (str. 213-264);
2. Nenad Kecmanović, Elementi vladavine (str. 265-326);
3. Almod i Verba, Civilna kultura (str. 13-35);
4. Almod i Verba, Civilna kultura (str. 349-370);
5. Mirjana Vasović, Politička socijalizacija i promene političke kulture (str. 80-110);
6. Dušan Kecmanović, Psihopatologija mržnje (str. 201 - 234);
7. Jan-Werner Miler, Ustavni patriotizam (str. 23-56).

Studentkinje i studenti treba da ponesu:
1. hemijsku olovku ili pero,
2. identifikacioni dokument (indeks ili ličnu kartu).