Nastava u kolokvijumskoj nedelji

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da tokom kolokvijumske nedelje (8 - 14. april) neće biti organizovana nastava na predmetu. Prva rasprava u okviru programa predavanja nakon kolokvijumske nedelje biće organizovana u utorak, 16. aprila u 12 sati u slušaonici 17.