Tema šeste rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će šesta rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 18. decembra od 17 do 18:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka.

Za šestu raspravu potrebno je da se pročita šesta glava Rolsove knjige: „Teorija pravde“. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na engleskom jeziku na internet stranici predmeta: John Rawls, A Theory of Justice, chap. VI, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Rezultati sa pete rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa pete rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 + 4 + 3 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 + 3 + 3,5 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 + 3,5 + 4 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 + 3,5 + 3,5 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 + 4 + 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 + 3,5 + 4 + 3 poena

Tema pete rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će peta rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 11. decembra od 17 do 18:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

- Henri Dejvid Toro, "O dužnosti građanina da bude neposlušan", Global Book, Beograd, 1997. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa prvog kolokvijuma

Objavljujemo rezultate sa prvog kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

1. Ivan Kutlarović 8
2. Dragana Jovčić 12
3. Vedrana Janković 9
4. Miladin Raković 5
5. Darko Cvetković 10
6. Tijana Cvetičanin 9
7. Jelena Vasić 10
8. Marko Mažibrada 10
9. Aleksandar Ilić 11
10. Srđan Pavlović 11
11. Galja Radojković 12
12. Bogdan Urošević 12
13. Marko Stepanović 12
14. Marko Lazarević 9
15. Anđelka Đorđević 10

Kolokvijum - rezultati

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će informacija o broju poena ostvarenih na prvom kolokvijumu biti postavljena u petak, 5. decembra 2014. godine u podne.

Prvi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će prvi kolokvijum biti organizovan u četvrtak, 4. decembra 2014. godine 17:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka.

Rezultati sa četvrte rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 + 4 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 + 3 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 + 3,5 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 + 3,5 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 + 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 + 3,5 + 4 poena
Dragan Brankov – 3 + 3,5 + 3 + 3,5 poena

Tema četvrte rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će četvrta rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 27. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

- Vladimir Pavićević, "Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji" u: Godišnjak FPN, Beograd: Fakultet političkih nauka, 2009. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa treće rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 + 3,5 poena
Dragan Brankov – 3 + 3,5 + 3 poena
Dragana Jovčić – 3,5 + 3,5 + 3,5 poena

Tema treće rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će treća rasprava na predmetu biti realizovan u četvrtak, 20. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Sakupljač sadržaja