Politička kultura: prvi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će prvi kolokvijum biti realizovan u utorak, 9. aprila 2013. godine u slušaonici 17 Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Kolokvijum će biti organizovan prema sledećem rasporedu:
utorak, 9. april u 12:30 - grupa Pn;
utorak, 9. april u 13:15 - grupa Pl.

Sadržina pitanja na prvom kolokvijumu obuhvatiće sledeću literaturu:
1. Nenad Kecmanović, Elementi vladavine (str. 213-264);
2. Nenad Kecmanović, Elementi vladavine (str. 265-326);

Politička kultura (predavanja) - peta rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će peta rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 2. aprila u 12 sati. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Dušan Kecmanović, Psihopatologija mržnje, str. 201-234 i str. 277-295.

Tekstovi su dostupni u Zborniku radova za predmet Politička kultura.

Politička kultura: rezultati sa četvrte rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (4. rasprava u okviru programa predavanja)

1. Nemanja Stefanović 702/09 – 0 poena (0,5 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Mario Ribarić 692/09 – 0 poena (0 poena)
4. Anita Mitić 689/09 – 0 poen (1 poen)
5. Tamara Čimburović 686/09 – 0 poena (0 poena)
6. Ivan Savić 683/09 – 0 poena (1,5 poena)

Politička kultura: rezultati sa prve rasprave u okviru programa vežbi na predmetu

Objavljujemo rezultate sa prve rasprave u okviru programa vežbi za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (1. čas vežbi)

1. Nemanja Stefanović 702/09 – 1 poen
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – x
3. Mario Ribarić 692/09 – 2 poena
4. Anita Mitić 689/09 – 3 poena
5. Tamara Čimburović 686/09 – 0,5 poena
6. Ivan Savić 683/09 – 1,5 poena
7. Nikola Marković 675/09 – x
8. Miloš Marinčevski 669/09 – 0,5 poena
9. Dušan Ilić 666/09 – 2,5 poena

Politička kultura - četvrta rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će četvrta rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 26. marta u 12 sati. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Nenad Kecmanović, Elementi vladavine (str. 213-264),
2. Dušan Kecmanović, Psihopatologija mržnje (str. 213-233).

Tekstovi su dostupni u Zborniku radova za predmet Politička kultura.

Politička kultura - prvi čas vežbi

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će prvi čas vežbi na predmetu biti organizovan prema prema sledećem rasporedu:

grupa Pl - utorak, 26. mart od 15:00 do 16:30 (amfiteatar),
grupa Pn - utorak, 26. mart od 16:45 do 18:15 (amfiteatar).

Informacija o literaturi za prvi čas vežbi saopštena je na trećoj raspravi u okviru programa predavanja na predmetu.

Politička kultura: rezultati sa treće rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (3. predavanje i ukupni skor)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 0 poena (0,5 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Anita Mitić 689/09 – 1 poen (1 poen)
4. Tamara Čimburović 686/09 – 0 poena (0 poena)
5. Ivan Savić 683/09 – 0 poena (1,5 poena)
6. Nikola Marković 675/09 – 0 poena (0 poena)
7. Miloš Marinčevski 669/09 – 0 poena (0,5 poena)

Usmeni deo ispita - februarski rok 2013

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013. da je usmeni deo ispita na predmetu u februarskom ispitnom roku zakazan za ponedeljak, 25. januar u 17 sati u slušaonici 9.

Predispitne aktivnosti - ocene

Objavljujemo rezultate predispitnih aktivnosti koje su ostvarili studenti i studentkinje master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013:

Alena Bukilić
seminarski rad – 9 (18 poena); vežbe – 8 (23,5 poena); kolokvijum – 10 (23 poena)

Vladica Jovanović
seminarski rad – 10 (20 poena); vežbe – 9 (26,5 poena); kolokvijum – 9 (20 poena)

Vuk Vukićević
seminarski rad – /; vežbe – / (2,5 poena); kolokvijum – /

Dejan Jolović

Seminarski radovi - rezultati

Objavljujemo rezultate seminarskih radova studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013:

1. Alena Bukilić, Da li je moguće primeniti Toroov čin neplaćanja poreza kao izraza građanske neposlušnosti danas u Srbji, 9 (devet)

2. Vladica Jovanović, Kolektiviteti kao akteri građanske neposlušnosti u savremenoj pol. teoriji, 10 (deset)

3. Vuk Vukićević –

Sakupljač sadržaja