Prvi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će prvi kolokvijum biti organizovan u sredu, 28. novembra 2012. godine od 17:00 do 17:15 sati u slušaonici broj 9 na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Tema pete rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će peta rasprava na predmetu biti realizovana u sredu, 28. novembra od 17:15 do 18:30h u slušaonici 9 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Henri Dejvid Toro, "O dužnosti građanina da bude neposlušan", Global Book, Beograd, 1997. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa četvrte rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013:

Alena Bukilić – 3,5 (14) poena
Vladica Jovanović – 4 (8) poena
Vuk Vukićević – 2,5 (2,5) poena
Dejan Jolović – 2,5 (13,5) poena
Dunja Janković – 3 (11) poena
Žaklina Dupor – 3,5 (12) poena
Igor Dolović – 3,5 (12,5) poena
Jelena Vujanac – 3,5 (13,5) poena
Jelena Džombić – 3,5 (12) poena
Katarina Manojlović – 4 (15) poena

Tema četvrte rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će četvrta rasprava na predmetu biti realizovana u sredu, 21. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 9 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Vladimir Pavićević, "Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji" u: Godišnjak FPN, Beograd: Fakultet političkih nauka, 2009. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa treće rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013:

Alena Bukilić – 2,5 (10,5) poena
Vladica Jovanović - 4 (4) poena
Dejan Jolović - 4 (11) poena
Dunja Janković - 2 (8) poena
Žaklina Dupor - 2,5 (8,5) poena
Igor Dolović - 1 (9) poena
Jelena Vujanac – 2,5 (10) poena
Jelena Džombić – 1,5 (8,5) poena
Katarina Manojlović – 3,5 (11) poena
Luna Đorđević - 4 (11,5) poena
Marko Miranović - 2 (8) poena

Tema treće rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će treća rasprava na predmetu biti realizovana u sredu, 14. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 9 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa druge rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa druge rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013:

Alena Bukilić - 4 (8) poena
Dejan Jolović - 3,5 (7) poena
Dunja Janković - 2,5 (6) poena
Žaklina Dupor - 2,5 (6) poena
Igor Dolović - 4 (8) poena
Jelena Vujanac - 4 (7,5) poena
Jelena Džombić - 3 (7) poena
Katarina Manojlović - 4 (7,5) poena
Luna Đorđević - 4 (7,5) poena
Marko Miranović - 2 (6) poena
Marko Stepanović - 4 poena

Tema druge rasprave

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će druga rasprava na predmetu biti realizovana u sredu, 7. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 9 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa prve rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa prve rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2012/2013:

Alena Bukilić - 4 poena
Dejan Jolović - 3,5 poena
Dunja Janković - 3,5 poena
Žaklina Dupor - 3,5 poena
Igor Dolović - 4 poena
Jelena Vujanac - 3,5 poena
Jelena Džombić - 4 poena
Katarina Manojlović - 3,5 poena
Luna Đorđević - 3,5 poena
Marko Miranović - 4 poena
Marko Stepanović - 4 poena
Milena Manojlović - 4 poena
Mladen Stanković - 3,5 poena

Tema prve rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će prva rasprava u okviru programa biti realizovana u sredu, 31. oktobra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 9 na Fakultetu političkih nauka. Na ovom susretu raspravljaćemo o pravu na otpor u grčkim polisima. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Sofokle, Antigona, Narodna knjiga, Beograd, 1996;

Sakupljač sadržaja