Usmeni deo ispita

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnosti u akademskoj godini 2011/2012. da usmeni deo ispita u januarskom roku organizujemo u utorak, 31. januara u 17 sati u kabinetu 94 na Fakultetu političkih nauka.

Konačni rezultati (predispitne aktivnosti)

Objavljujemo konačne rezultate u okviru predispitnih aktivnosti koje su ostvarili studenti i studentkinje master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić
seminarski rad – (); vežbe – 6 (šest); kolokvijum – 5 (pet);

Bojana Bijelović
seminarski rad 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 6 (šest);

Danijela Petrović
seminarski rad 7 (sedam); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Despot Kovačević

Popravni kolokvijum

Podsećamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u programu predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost, da na usmeni deo ispita nije moguće izaći bez položenih svih predispitnih obaveza. Neprelaznu ocenu sa kolokvijuma i/ili vežbi moguće je popraviti usmenim polaganjem popravnog kolokvijuma koje će biti organizovano u utorak, 24. januara 2012. godine, u 19:30 časova u kabinetu broj 94. Za popravni kolokvijum potrebno je pripremiti celokupnu literaturu koju je studentknjia ili student trebalo da pročita za časove vežbi.

Rezultati predispitnih aktivnosti

Objavljujemo rezultate predispitnih aktivnosti koje su ostvarili studenti i studentkinje master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić
seminarski rad – (); vežbe – 6 (šest); kolokvijum – 5 (pet);

Bojana Bijelović
seminarski rad – (); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 6 (šest);

Danijela Petrović
seminarski rad – (); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Despot Kovačević
seminarski rad – (); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Kolokvijum 2 - rezultati

Objavljujemo rezultate drugog kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 8 poena (+0)
Bojana Bijelović: 7 poena (+6)
Danijela Petrović: 10 poena (+11)
Despot Kovačević: 11 poena (+9)
Dušan Lovre: 11 poena (+9)
Đorđe Radovanović: 5 poena (+0)
Igor Milošević: 11 poena (+11)
Kristina Harjung: 11 poena (+10)
Ksenija Marković: 11 poena (+8)
Jelena Ožegović: 11 poena (+9)
Marko Konjović: 12 poena (+11)

Predstavljanje seminarskih radova - drugi deo

Objavljujemo rezultate sa drugog dela predstavljanja seminarskih radova studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 1 poen (17)
Bojana Bijelović: 4 poena (27,75)
Danijela Petrović: 4 poena (25,75)
Despot Kovačević: 2 poena (32+2,75)
Dragan Bradić: - (3 poena)
Dušan Lovre: 1 poen (32+4,5)
Đorđe Radovanović: 1 poen (14,25)
Igor Milošević: 4 poena (32+0,5)
Kristina Harjung: 4 poena (32+2,5)
Ksenija Marković: 1 poen (30)

Raspored prezentacija seminarskih radova - drugi deo

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će u utorak, 17. januara 2012. godine biti organizovana prezentacija seminarskih radova prema sledećem rasporedu:

19:15 - 19:45
Nevena Vujović, Habermasovo viđenje građanske neposlušnosti
Ognjen Šušić, Habermasov koncept građanske neposlušnosti

19:45 - 20:15
Kristina Harjung, Slučaj građanske neposlušnosti u SR Nemačkoj
Nikola Burazer, Arapsko proleće

20:15 - 20:45

Predstavljanje seminarskih radova - prvi deo

Objavljujemo rezultate sa prvog dela predstavljanja seminarskih radova studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 1 poen (16)
Bojana Bijelović: 1,5 poena (23,75)
Danijela Petrović: 1 poen (21,75)
Despot Kovačević: 4 poena (32+0,75)
Dragan Bradić: - (3 poena)
Dušan Lovre: 4 poena (32+3,5)
Đorđe Radovanović: 1 poen (13,25)
Igor Milošević: 1 poen (28,5)
Kristina Harjung: 1 poen (30,5)
Ksenija Marković: 4 poena (29)

Predaja eseja

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da svoje eseje mogu predati ovde.

U polje "code" potrebno je uneti vladimir.pavicevic@fpn.bg.ac.rs, a u polje "Student no." broj indeksa. Obavezno je još popuniti i polja "First name", "Surname" i "E-mail", kao i štiklirati "agree".

Drugi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će drugi kolokvijum biti organizovan u utorak, 17. januara 2012. godine u 19 sati u slušaonici broj 3. Nakon kolokvijuma, biće organizovan nastavak prezentacija seminarskih radova.

Sakupljač sadržaja