Raspored prezentacija seminarskih radova

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će u utorak, 10. januara 2012. godine biti organizovana prezentacija seminarskih radova prema sledećem rasporedu:

19:00 - 19:20 Dušan Lovre
19:20 - 19:40 Ksenija Marković
19:40 - 20:00 Despot Kovačević
20:00 - 20:20 Milana Popović
20:20 - 20:40 Nikola Burazer
20:40 - 21:00 Nenad Marinković

Učešće na času je obavezno za sve studentkinje i studente.

Rezultati sa osme rasprave

Objavljujemo rezultate sa osme rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 2 poena (15)
Bojana Bijelović: 3 poena (22,25)
Danijela Petrović: 3 poena (20,75)
Despot Kovačević: 4 poena (28,75)
Dragan Bradić: 3 poena (3 poena)
Dušan Lovre: 4 poena (31,5)
Đorđe Radovanović: 1,75 poena (12,25)
Igor Milošević: 3,5 poena (27,5)
Kristina Harjung: 4 poena (29,5)
Ksenija Marković: 4 poena (25)
Jelena Ožegović: 4 poena (18,75)

Tema rasprave za deseti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će deseti čas biti realizovan u utorak, 27. decembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na desetom času ćemo raspravljati o konceptu građanske neposlušnosti u delu Jirgena Habermasa. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa sedme rasprave

Objavljujemo rezultate sa sedme rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 2 poena (13)
Bojana Bijelović: 2 poena (19,25)
Danijela Petrović: 2 poena (17,75)
Despot Kovačević: 3 poena (24,75)
Dušan Lovre: 4 poena (27,5)
Đorđe Radovanović: 2 poena (10,5)
Igor Milošević: 3,5 poena (24)
Kristina Harjung: 3,5 poena (25,5)
Ksenija Marković: 3 poena (21)
Jelena Ožegović: 0 poena (14,75)
Marko Konjović: 3,5 poena (23,25)

Tema rasprave za deveti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će deveti čas biti realizovan u utorak, 20. decembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na devetom času ćemo raspravljati o elementima građanske neposlušnosti u slučaju Wikileaks.

Rezultati sa šeste rasprave

Objavljujemo rezultate sa šeste rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 3 poena (11)
Bojana Bijelović: 4 poena (17,25)
Danijela Petrović: 3 poena (15,75)
Despot Kovačević: 4 poena (21,75)
Dušan Lovre: 4 poena (23,5)
Đorđe Radovanović: 4 poena (8,5)
Igor Milošević: 3 poena (20,5)
Kristina Harjung: 4 poena (22)
Ksenija Marković: 3,5 poena (18)
Jelena Ožegović: 4 poena (14,75)
Marko Konjović: 4 poena (19,75)

Kolokvijum 1 - rezultati

Objavljujemo rezultate prvog kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 0 poena
Bojana Bijelović: 6 poena
Danijela Petrović: 11 poena
Despot Kovačević: 9 poena
Dušan Lovre: 9 poena
Đorđe Radovanović: 0 poena
Igor Milošević: 11 poena
Kristina Harjung: 10 poena
Ksenija Marković: 8 poena
Jelena Ožegović: 9 poena
Marko Konjović: 11 poena
Milana Popović: 5 poena
Milorad Veličković: 4 poena
Nenad Marinković: 9 poena

Rezultati sa pete rasprave

Objavljujemo rezultate sa pete rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 4 poena (8)
Bojana Bijelović: 4 poena (13,25)
Danijela Petrović: 4 poena (12,75)
Despot Kovačević: 4 poena (17,75)
Dušan Lovre: 4 poena (19,5)
Đorđe Radovanović: 4 poena (4,5)
Igor Milošević: 4 poena (17,5)
Kristina Harjung: 4 poena (18)
Ksenija Marković: 0 poena (14,5)
Jelena Ožegović: 4 poena (10,75)
Marko Konjović: 4 poena (15,75)

Kolokvijum i seminarski rad

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će prvi kolokvijum biti organizovan u utorak, 6. decembra 2011. godine u 19 sati u slušaonici broj 3. Nakon kolokvijuma, biće organizovane konsultacije o individualnim predlozima tema za pisanje seminarskog rada.

Tema rasprave za šesti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će šesti čas biti realizovan u utorak, 29. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na šestom času ćemo raspravljati o konceptu građanske neposlušnosti u delu Džona Rolsa. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. John Rawls, A Theory of Justice, chap. IV, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Sakupljač sadržaja