Rezultati sa četvrte rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 3,5 poena (4)
Bojana Bijelović: 0 poena (9,25)
Danijela Petrović: 4 poena (8,75)
Despot Kovačević: 3,5 poena (13,75)
Dušan Lovre: 4 poena (15,5)
Đorđe Radovanović: 0 poena (0,5)
Igor Milošević: 4 poena (13,5)
Kristina Harjung: 4 poena (14)
Ksenija Marković: 4 poena (14,5)
Jelena Ožegović: 4 poena (6,75)
Marko Konjović: 4 poena (11,75)

Rezultati sa treće rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 0,5 poena (0,5)
Bojana Bijelović: 3,75 poena (9,25)
Danijela Petrović: 3 poena (4,75)
Despot Kovačević: 3 poena (10,25)
Dušan Lovre: 4 poena (11,5)
Đorđe Radovanović: 0,5 poena (0,5)
Igor Milošević: 4 poena (9,5)
Kristina Harjung: 4 poena (10)
Ksenija Marković: 4 poena (10,5)
Jelena Ožegović: 2 poena (2,75)
Marko Konjović: 4 poena (7,75)

Tema rasprave za peti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će peti čas biti realizovan u utorak, 22. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na petom času ćemo raspravljati o konceptu građanske neposlušnosti u savremenoj političkoj teoriji. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa druge rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa druge rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojana Bijelović: 1,5 poena (5,5)
Danijela Petrović: 0,75 poena (1,75)
Despot Kovačević: 3,75 poena (7,25)
Dušan Lovre: 4 poena (7,5)
Igor Milošević: 3,5 poena (5,5)
Kristina Harjung: 2 poena (6)
Ksenija Marković: 3 poena (6,5)
Jelena Ožegović: 0,75 poena (0,75)
Marko Konjović: 2,75 poena (3,75)
Milana Popović: 2,25 poena (4,25)

Tema rasprave za četvrti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će četvrti čas biti realizovan u utorak, 15. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na četvrtom času ćemo raspravljati o građanskoj neposlušnosti kao dužnosti kod Henrija Dejvida Toroa. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Henri Dejvid Toro, "O dužnosti građanina da bude neposlušan i drugi eseji", Global Book, Novi Sad, 1997, str. 11-43.

Tema rasprave za treći čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će treći čas biti realizovan u utorak, 8. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na trećem času ćemo raspravljati o pravu na otpor tiraniji u srednjem veku. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Stephanus Junius Brutus, "Vindiciae Contra Tyrannos". Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa prve rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa prve rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojana Bijelović 4 poena
Danijela Petrović 1 poen
Despot Kovačević 3,5 poena
Dušan Lovre 3,5 poena
Igor Milošević 2 poena
Kristina Harjung 4 poena
Ksenija Marković 3,5 poena
Marko Konjović 1 poen
Milana Popović 2 poena
Milorad Veličković 3,5 poena
Nenad Marinković 3 poena
Nevena Vujović 3,5 poena
Nikola Burazer 4 poena
Nikola Tarbuk 3,75 poena

Tema rasprave za drugi čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će drugi čas biti realizovan u utorak, 1. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na drugom času ćemo raspravljati o pravu na otpor u grčkim polisima. Sledi literatura preporučena za čitanje:
1. Sofokle, Antigona, Narodna knjiga, Beograd, 1996;
2. Prometej, u: Aleksandrina Cermanović, Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, Savremena administracija, Beograd, 1996;

Rezultati predispitnih aktivnosti

Objavljujemo rezultate predispitnih aktivnosti koje su ostvarili studenti i studentkinje master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011 begin_of_the_skype_highlighting              2010/2011      end_of_the_skype_highlighting:

Anka Bažalac
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Emilian Beka
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Mima Blašković

Usmeni deo ispita

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011. da usmeni deo ispita na predmetu organizujemo u utorak, 22. februara u 17 sati u slušaonici 3.

Sakupljač sadržaja