Ocene seminarskih radova

Objavljujemo rezultate seminarskih radova za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 9 (devet)
Emilian Beka 9 (devet)
Mima Blašković 8 (osam)
Lara Veličić 10 (deset)
Snežana Vla 8 (osam)
Rašo Vučinić 6 (šest)

Ocene seminarskih radova

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011 da će ocene seminarskih radova biti istaknute na internet stranici predmeta u utorak, 8. februara u podne.

Ukupni rezultati u okviru vežbi na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa devete rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac (26,5) poena; ocena (9)
Emilian Beka (28) poena; ocena (9)
Mima Blašković (23,5) poena; ocena (8)
Lara Veličić (29) poena; ocena (10)
Snežana Vla (16) poena; ocena (6)
Rašo Vučinić (18,5) poena; ocena (7)
Vanja Dumeljić 4 (29) poena; ocena (10)
Ana Đumić (29,5) poena; ocena (10)
Aleksandra Ilić 4 (31) poena; ocena (10)

Teme rasprave za deseti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011 da će rasprava o sadržini seminarskih radova biti organizovana u utorak, 25. januara prema sledećem rasporedu:

1. 19:00h - Josip Pejić, Sokrat: život kao neposlušnost
2. 19:20h - Aleksandra Ilić, Građanska neposlušnost kao element borbe za građanska prava u SAD
3. 19:40h - Đorđe Trikoš, Wikileaks kompleks - elementi građanske neposlušnosti

Rezultati sa devete rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa devete rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 4 (26,5) poena; ocena (9)
Emilian Beka 4 (28) poena; ocena (9)
Mima Blašković 4 (23,5) poena; ocena (8)
Lara Veličić 4 (29) poena; ocena (10)
Snežana Vla 4 (16) poena; ocena (6)
Rašo Vučinić 0 (18,5) poena; ocena (7)
Vanja Dumeljić 4 (25) poena; ocena (9)
Ana Đumić 4 (29,5) poena; ocena (10)
Aleksandra Ilić 4 (27) poena; ocena (9)

Rezultati sa osme rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa osme rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 4 (22,5) poena
Emilian Beka 3,5 (24) poena
Mima Blašković 4 (19,5) poena
Lara Veličić 4 (25) poena
Snežana Vla 0 (12) poena
Rašo Vučinić 3 (18,5) poena
Vanja Dumeljić 3 (21) poena
Ana Đumić 3,5 (25,5) poena
Aleksandra Ilić 4 (23) poena
Tamara Janić 3 (22) poena
Katarina Janković 3,5 (24) poena
Jelena Kajganović 4,5 (22,5) poena

Tema rasprave za deveti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će deveti čas biti realizovan u utorak, 18. januara od 19:00 do 20:30h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka. Na devetom času raspravljaćemo o građanskim i studentskim protestima u Srbiji iz 1996/1997. godine.

Elektronska predaja seminarskih radova

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je potrebno da predaju seminarske radove isključivo elektronskim putem, najkasnije do 16. januara u ponoć. Seminarski radovi se mogu predati putem sledećeg linka: http://akademija.fpn.bg.ac.rs/mod/assignment/view.php?id=12. Korisničko ime je ime studentkinje ili studenta, a lozinka je prezime. Pri unosu korisničkog imena i lozinke treba koristiti isključivo englesku abecedu.

Literatura za osmi čas i pregled rezultata sa časova vežbi

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za osmi čas potrebno da pročitaju esej Henrija Dejvida Toroa "O dužnosti građanina da bude neposlušan". Toroov esej o građanskoj neposlušnosti dostupan je u:
1. Henry David Thoreau, O dužnosti građanina da bude neposlušan, Global Book, Novi Sad, 1997; ili
2. Henry David Thoreau, Walden and Other Writings, Barnes and Noble Classics, New York, 1993.

Osmi čas će biti realizovan u utorak, 11. januara od 19:00 do 20:30h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.

Objavljujemo i pregled rezultata sa časova vežbi u koji nisu uračunati poeni sa rasprave o građanskoj neposlušnosti kod Rolsa:

Anka Bažalac 9+2 (18,5) poena
Emilian Beka 9+2 (20,5) poena
Mima Blašković 6+2 (15,5) poena
Lara Veličić 9+2 (21) poena
Snežana Vla 6+2 (12) poena
Rašo Vučinić 6+2 (15,5) poena
Vanja Dumeljić 9+2 (18) poena
Ana Đumić 9+2 (22) poena
Aleksandra Ilić 9+2 (19) poena
Tamara Janić 9 (19) poena
Katarina Janković 9+2 (20,5) poena
Jelena Kajganović 9 (18) poena
Nina Kovačević 9+2 (18,5) poena
Ivan Lorencin 9+2 (23) poena
Vladimir Lukić 9+2 (20,5) poena
Branka Milinčić 4+2 (15,5) poena
Tijana Pantelić 9+2 (20) poena
Josip Peić 9+2 (22,5) poena
Doris Savčić 6 (14,5) poena
Milan Tomanović 9+2 (21) poena
Đorđe Trikoš 9+2 (23) poena
Petar Čekerevac 9+2 (20,5) poena
Marko Šikuljak 4+2 (17) poena

Kolokvijum - rezultati

Objavljujemo rezultate kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 9 (18 poena)
Emilian Beka 9 (17 poena)
Mima Blašković 8 (16 poena)
Lara Veličić 9 (17 poena)
Snežana Vla 6 (10 poena)
Rašo Vučinić 7 (11 poena)
Vanja Dumeljić 8 (16 poena)
Ana Đumić 10 (20 poena)
Aleksandra Ilić 7 (13 poena)
Tamara Janić 8 (15 poena)
Katarina Janković 9 (18 poena)
Jelena Kajganović 8 (16 poena)
Nina Kovačević 8 (16 poena)

Sakupljač sadržaja