Kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je kolokvijum zakazan za utorak, 21. decembar 2010. godine u 19 sati u slušaonici 13 Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Literatura za sedmi čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za sedmi čas potrebno da pročitaju šesto poglavlje knjige Džona Rolsa "Teorija pravde". Odlomak iz knjige Džona Rolsa dostupan je u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.
Sedmi čas će biti realizovan u utorak, 21. decembra od 19:30 do 21:00h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.

Rezultati sa četvrte rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 9 (16,5) poena
Emilian Beka 9 (18,5) poena
Mima Blašković 6 (13,5) poena
Lara Veličić 9 (19) poena
Snežana Vla 6 (10) poena
Rašo Vučinić 6 (13,5) poena
Vanja Dumeljić 9 (16) poena
Ana Đumić 9 (20) poena
Aleksandra Ilić 9 (17) poena
Tamara Janić 9 (19) poena
Katarina Janković 9 (18,5) poena
Jelena Kajganović 9 (18) poena

Pisanje seminarskih radova

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je rok za predlaganje tema seminarskih radova utorak, 7. decembar 2010. godine u 19 sati. Seminarske radove je potrebno predati elektronskim putem, do 9. januara 2011. godine, za šta će biti namenjen poseban formular na Internet stranici predmeta. Detaljnije informacije o elektronskoj predaji seminarskih radova biće istaknute na Internet stranici do 28. decembra 2010. godine.

Rezultati sa treće rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 2,5 (7,5) poena
Emilian Beka 2,5 (9,5) poena
Mima Blašković 1,5 (7,5) poena
Lara Veličić 2 (10) poena
Snežana Vla 1 (4) poena
Rašo Vučinić 1,5 (7,5) poena
Vanja Dumeljić 2 (7) poena
Ana Đumić 3 (11) poena
Aleksandra Ilić 2 (8) poena
Tamara Janić 3 (10) poena
Katarina Janković 1,5 (9,5) poena
Jelena Kajganović 1 (9) poena

Literatura za peti i šesti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za peti čas potrebno da pročitaju sledeće:
1. Mahatma Gandi "Put nenasilja", Beograd, Službeni glasnik, 2008.
Peti čas će biti realizovan u utorak, 7. decembra od 19 do 23:00h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.

Rezultati sa druge rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa druge rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 3 (5) poena
Emilian Beka 3 (7) poena
Mima Blašković 3 (6) poena
Lara Veličić 4 (8) poena
Snežana Vla 0 (3) poena
Rašo Vučinić 3 (6) poena
Vladimir Vučković 2 (3) poen
Vanja Dumeljić 3 (5) poena
Ana Đumić 4 (8) poena
Aleksandra Ilić 4 (6) poena
Tamara Janić 4 (7) poena
Katarina Janković 4 (8) poena
Jelena Kajganović 4 (8) poena

Literatura za četvrti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za četvrti čas potrebno da pročitaju sledeće:
1. "Pravo na otpor tiraniji u srednjem veku" u: Molnar, Aleksandar, Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92, 2001. Odlomak iz knjige Aleksandra Molnara dostupan je u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.
Četvrti čas će biti realizovan u utorak, 23. novembra od 19 do 20:30h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.

Rezultati sa prve rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa prve rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 2 poena
Emilian Beka 4 poena
Mima Blašković 3 poena
Lara Veličić 4 poena
Snežana Vla 3 poena
Rašo Vučinić 3 poena
Vladimir Vučković 1 poen
Vanja Dumeljić 2 poena
Ana Đumić 4 poena
Aleksandra Ilić 2 poena
Tamara Janić 3 poena
Katarina Janković 4 poena
Jelena Kajganović 4 poena

Literatura za treći čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za treći čas potrebno da pročitaju sledeće:
1. "Otpor tiraniji u antičkoj Grčkoj" u: Molnar, Aleksandar, Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92, 2001. Odlomak iz knjige Aleksandra Molnara dostupan je u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.
Treći čas će biti realizovan u utorak, 16. novembra od 19 do 20:30h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.

Sakupljač sadržaja