Literatura za drugi čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za drugi čas potrebno da pročitaju sledeće:
1. Sofokle, Antigona, Narodna knjiga, Beograd, 1996;
2. Prometej, u: Aleksandrina Cermanović, Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, Savremena administracija, Beograd, 1996.
Drugi čas će biti realizovan u utorak, 9. novembra od 19 do 20:30h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.

Početak nastave na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010-2011

Obaveštavamo studentkinje i studente koji učestvuju u programu predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će prvo predavanje biti organizovano u utorak, 2. novembra od 19 do 20:30h. Predavanje će biti organizovano u slušaonici 13.

Sakupljač sadržaja