Rezultati sa druge rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa druge rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 poena
Dragan Brankov – 3 + 3,5 poena
Dragana Jovčić – 3,5 + 3,5 poena
Dražen Petrić – 2,5 + 3 poena
Ivan Kutlarović – 3,5 + 3 poena

Tema druge rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će druga rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 13. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa prve rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa prve rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 poena
Aleksandar Ilić – 4 poena
Anđelka Đorđević – 3 poena
Bogdan Urošević – 4 poena
Vedrana Janković – 4 poena
Galja Radojković – 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 poena
Dragan Brankov – 3 poena
Dragana Jovčić – 3,5 poena
Dražen Petrić – 2,5 poena
Ivan Kutlarović – 3,5 poena
Ivana Vuleta – 4 poena
Irina Jugović – 3,5 poena

Tema prve rasprave na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će prva rasprava u okviru programa biti realizovana u četvrtak, 6. novembra od 17:00 do 18:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Na ovom susretu raspravljaćemo o pravu na otpor u grčkim polisima. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Sofokle, Antigona, Narodna knjiga, Beograd, 1996;

Politička kultura - obaveštenje o dodatnom terminu za popravni kolokvijum i pisanje eseja

Obaveštavamo studentkinje i studente da će popravni kolokvijum i pisanje eseja biti organizovano u utorak, 2. septembra u 10 sati u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Rezultati ispita iz predmeta Politička kultura

Obaveštavamo studentkinje i studente da će upis ocena iz predmeta Politička kultura biti organizovan u ponedeljak, 21. jula 2014. godine u 10 sati u kabinetu asistenta Bojana Vranića.

Starije generacije:
Đorđe Šundrić 611/08 – 9
Nemanja Tasić 163/09 – 15 poena – konačna ocena 6 (15+12+14+16)
Milica Đurđević 162/09 – 15 poena – konačna ocena 6 (15+14+14+12)

Genaracija 2013/14

Ivana Vuleta64610 –28 poena – konačna ocena 9 (81 poena)
Nikola Milinković 90/10 – 24 poena – konačna ocena 8 (74 poena)
Ivana Milošević 635/10 – 28 poena – konačna ocena 8 (78 poena)

Politička kultura - obaveštenje o rezultatima popravnog eseja

Objavljujemo rezultate popravnog eseja:

1. Dušan Miljojković – 18
2. Ivana Vuleta – 22
3. Marko Horg – 18
4. Miodrag Stojković – 15
5. Nikola Popov – 19
6. Nikola Sinković – 23
7. Bojana Marinković – 19
8. Đorđe Lazarević – 14
9. Dejan Aksentijević – 13
10. Danica Arnautović – 25
11. Petar Šuluburić – 20
12. Aleksandar Milović – 15
13. Milica Simić – 15
14. Nemanja Ćirković – 14
15. Jasna Isailović – 21
16. Vuk Jovanović – 23
17. Miloš Lučić – 13

Politička kultura - obaveštenje o dodatnom terminu za pisanje eseja

Obaveštavamo studentkinje i studente da je dodatni termin za pisanje eseja iz predmeta Politička kultura zakazan za utorak, 17. 6. 2014. godine u 10h, u slušaonici koja bude određena za polaganje ispita.

Politička kultura - rezultati

Objavljujemo rezultate eseja i popravnih testova za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Eseji (13-25 poena)
1. Nikola Milinković – 20
2. Milica Radović – 15
3. Jovana Ristić – 18
4. Tea Ivas – 19
5. Dušan Lekić – 17
6. Danilo Babović – 16
7. Stefan Ječmenica – 17
8. Aleksandar Kovačević – 15
9. Ivan Kutlarović – 21
10. Miloš Đokić – 14
11. Nino Sotirovski – 22
12. Teodora Lečovska – 15
13. Dragan Božović – 21
14. Galja Radojković – 24
15. Danilo Stošić – 17

Politička kultura - obavešteje o rezultatima eseja i popravnog kolokvijuma

Obaveštavamo studentkinje i studente da će rezultati eseja i popravnih kolokvijuma biti postavljeni u PETAK, 13. juna do 12h.

Sakupljač sadržaja