Politička kultura: finalni rezultati u okviru programa rasprava na predmetu

Objavljujemo finalne rezultate nakon devet rasprava za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Ime i prezime Prezentacije Diskusija
Nikola Milinković 11 8
Veljko Jovanović 8 7
Ivan Kutlarović 15 9
Danilo Babović 11 6
Nikola Džambašević 13 9
Stefan Ječmenica 12 5
Petar Šuluburić
Nemanja Ćirković
Nikola Ivanović 11 6
Vuk Jovanović 8 5
Ognjen Milosavljević 11 4
Vladimir Stankić 3
Teodora Zahirović 11 4
Ivana Vuleta 11 9
Milan Đuričić
Zorana Jakovljević 11 6

Politička kultura - popravni termin za kolokvijum, vežbe i esej

Obaveštavamo studentkinje i studente, koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014, da će popravni termin biti organizovan u četvrtak, 5. juna 2014. godine u 16:30 sati u slušaonici 17 na Fakultetu političkih nauka.

Politička kultura: rezultati nakon osam rasprava na predmetu

Objavljujemo rezultate nakon osam rasprava za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Ime i prezime Prezentacije Diskusija
Nikola Milinković 11 6
Veljko Jovanović 8 5
Ivan Kutlarović 15 7
Danilo Babović (26.5.) 4
Nikola Džambašević 13 7
Stefan Ječmenica 12 3
Petar Šuluburić
Nemanja Ćirković
Nikola Ivanović 11 4
Vuk Jovanović 8 3
Ognjen Milosavljević 11 2
Vladimir Stankić 1
Teodora Zahirović 11 2
Ivana Vuleta 11 7
Milan Đuričić (22.4.)
Zorana Jakovljević 11 4

Odlaže se program predavanja i vežbi na predmetu 'Politička kultura'

Obaveštavamo studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu 'Politička kultura' da se program predavanja i vežbi na predmetu, koji je planiran za period od 19. do 24. maja, odlaže.

Poslednju raspravu na predmetu u tekućem semestru organizovaćemo u PONEDELJAK, 26. MAJA u 13 SATI u slušaonici 17. U ovom terminu biće organizovane prezentacije dve poslednje grupe.

Politička kultura: teme za eseje

Objavljujemo teme za eseje iz predmeta: "Politička kultura":

1. Uloga elita u formiranju političke kulture,
2. Da li politička socijalizacija predodređuje političku kulturu pojedinca?
3. Može li se autoritarna ličnost „demokratizovati“?
4. Političke institucije kao generatori političke kulture,
5. Činioci demokratske političke kulture,
6. Globalizacija i politička kultura,
7. Mediji kao generatori političke kulture,
8. Socijalni kapital kao baza demokratske političke kulture.

Tehničke karakteristike eseja:

Politička kultura: rezultati sa šeste rasprave u okviru programa vežbi na predmetu

Objavljujemo rezultate sa šeste rasprave za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Ime i prezime - Prezentacije - Diskusija

Nikola Milinković 11 4
Veljko Jovanović 8 4
Ivan Kutlarović 15 5
Danilo Babović (20.5.) 4
Nikola Džambašević 13 5
Stefan Ječmenica 12 3
Petar Šuluburić
Nemanja Ćirković
Nikola Ivanović 11 3
Vuk Jovanović 8 3
Ognjen Milosavljević 11 2
Vladimir Stankić 1
Teodora Zahirović 11 1
Ivana Vuleta 11 5
Milan Đuričić (22.4.)

Politička kultura: rezultati sa pete rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa pete rasprave za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Ime i prezime Prezentacije Diskusija
Nikola Milinković 11 4
Veljko Jovanović 8 4
Ivan Kutlarović 15 4
Danilo Babović (20.5.) 4
Nikola Džambašević 13 4
Stefan Ječmenica 12 3
Petar Šuluburić
Nemanja Ćirković
Nikola Ivanović 11 2
Vuk Jovanović 8 2
Ognjen Milosavljević 11 1
Vladimir Stankić 1
Teodora Zahirović (29.4./mreže)
Ivana Vuleta (29.4./mreže) 4
Milan Đuričić (22.4.)

Politička kultura - kolokvijum - rezultati

Zorana Jakovljević 668/10 – 9
Aleksa Elez 615/10 – 8
Stefan Ječmenica 655/10 – 9
Marko Jovanvić 87/10 – 13
Vladan Vujuć 100/10 – 13
Miloš Đokić 112/10 – 7
Dragana Jovičić 104/10 – 13
Vladimir Popović 660/10 – 6
Jovana Petrović 658/10 – 11
Vladimir Stankić 678/09 – 9
Ivan Kutlarović 629/10 – 10
Dejan Aksentijević 640/10 – 10
Aleksandar Janićijević 628/10 – 9
Tea Ivas 118/10 – 15
Senka Anđelković 106/10 – 13
Danica Arnautović 93/10 – 13
Petar Šuluburić 610/10 – 11
Milica Simić 638/10 – 12
Nikola Sinković 92/10 – 9
Aleksandra Đokić 668/09 – 7
Marija Tubić 102/10 – 13

Politička kultura: rezultati sa četvrte rasprave u okviru programa predavanja i vežbi na predmetu

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Ime i prezime - Indeks - Prezentacije - Diskusija
Nikola Milinković - 90/10 - 11 – 3
Veljko Jovanović - 604/10 - 8 – 3
Ivan Kutlarović - 629/10 - 15 – 3
Danilo Babović - 644/00 - (20.5.) – 3
Nikola Džambasević - 617/10 - 13 – 4
Stefan Ječmenica - 655/10 - 12 - 2
Petar Šuluburić - 610/10 -
Nemanja Ćirković - 98/10 -
Nikola Ivanović - 623/10 - 11 - 1
Vuk Jovanović - 120/10 - 8 - 1

Politička kultura - obaveštenje za studente starijih generacija

Obaveštavamo studentkinje i studente starijih generacija, koji su učestvovali u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura, da će popravni termin za polaganje predispitnih obaveza na predmetu biti organizovan u utorak, 15. aprila 2014. godine u 13 sati u slušaonici 17 na Fakultetu političkih nauka.

Sakupljač sadržaja