Politička kultura - prvi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente, koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014, da će prvi kolokvijum biti organizovan u utorak, 15. aprila 2014. godine u 12 sati u slušaonici 17 na Fakultetu političkih nauka.

Politička kultura: rezultati sa treće rasprave u okviru programa predavanja i vežbi na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Ime i prezime - Indeks - Prezentacije - Diskusija
Nikola Milinković - 90/10 - 11 – 2
Veljko Jovanović - 604/10 - 8 – 2
Ivan Kutlarović - 629/10 - 15 – 2
Danilo Babović - 644/00 - (20.5.) – 2
Nikola Džambasević - 617/10 - 13 – 3
Stefan Ječmenica - 655/10 - 12 - 1
Petar Šuluburić - 610/10 -
Nemanja Ćirković - 98/10 -
Nikola Ivanović - 623/10 - 11 - 1
Vuk Jovanović - 120/10 - 8 - 1

Politička kultura: rezultati sa prve i druge rasprave u okviru programa predavanja i vežbi na predmetu

Objavljujemo rezultate sa prve i druge rasprave za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Ime i prezime - Indeks - Prezentacije - Diskusija
Nikola Milinković - 90/10 - (25.3.) - 1
Veljko Jovanović - 604/10 - (25.3.) - 1
Ivan Kutlarović - 629/10 - (25.3.) - 1
Danilo Babović - 644/00 - (20.5.) - 2
Nikola Džambasević - 617/10 - 13 - 2

Politička kultura: obaveštenje o rezultatima sa prve rasprave u okviru programa predavanja i vežbi na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente da će rezultati sa prve i druge rasprave u okviru programa predavanja i vežbi za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014 biti postavljeni u sredu u 23:59.

Seminarski radovi - rezultati

Objavljujemo rezultate seminarskih radova studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – ocena 7, poena 14
Aleksandar Milurović – ocena 8, poena 16
Ana Vidaković – ...
Balša Delibašić – ocena 8, poena 16
Bojan Bošnjak – ocena 8, poena16
Branimir Staletović – ocena 9, poena 18
Vedrana Đurčok – ocena 10, poena 20
Vladimir Perić – ocena 10, poena 20
Vojislav Vuksanović – ocena 9, poena 18

Drugi kolokvijum - rezultati

Objavljujemo rezultate sa drugog kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – 7 (+8) poena
Aleksandar Milurović – 12 (+8) poena
Ana Vidaković – 11 (+9) poena
Balša Delibašić – 11 (+8) poena
Bojan Bošnjak – 8 (+4) poena
Branimir Staletović – 9 (+8) poena
Vedrana Đurčok – 12 (+12) poena
Vladimir Perić – 12 (+8) poena
Vojislav Vuksanović – 10 (+8) poena
Dragana Ćupurdija – 7 (+6) poena

Tema devete rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će deveta rasprava na predmetu biti realizovana u utorak, 14. januara od 19:30 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. U okviru devete rasprave usmerićemo sa ka analizi nenasilne akcije Džina Šarpa i primerima građanske neposlušnosti u regionu Zapadnog Balkana.

Predaja seminarskog rada

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u školskoj godini 2013/2014. da svoje seminarske radove mogu da predaju u utorak, 14. januara 2014. u 19:15 u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka.

Drugi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će drugi kolokvijum biti organizovan u utorak, 14. januara 2014. godine od 19:00 do 19:15 sati u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka.

Rezultati sa osme rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa osme rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – 2 (13) poena (+3,75+2,5)
Aleksandar Milurović – 3 (27,5) poena
Ana Vidaković – 3 (15) poena (+2,25+3)
Balša Delibašić – 3,5 (30,5) poena
Bojan Bošnjak – 2 (12) poena (+3+2)
Branimir Staletović – 3,5 (27) poena
Vedrana Đurčok – 3 (29) poena
Vladimir Perić – 3,5 (30) poena
Vojislav Vuksanović – 4 (25,5) poena (+2,25)

Sakupljač sadržaja