Nadoknada propuštenih časova - rezultati

Objavljujemo rezultate studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014 nakon nadoknade propuštenih časova:

Aleksandar Milošević – 4 (11) poena (+3,75)
Aleksandar Milurović – 4 (24,5) poena
Ana Vidaković – 4 (12) poena (+2,25)
Balša Delibašić – 4 (27) poena
Bojan Bošnjak – 4 (10) poena (+3)
Branimir Staletović – 4 (23,5) poena
Vedrana Đurčok – 4 (26) poena
Vladimir Perić – 4 (26,5) poena
Vojislav Vuksanović – 4 (21,5) poena (+2,25)

Tema osme rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će osma rasprava na predmetu biti realizovana u utorak, 24. decembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Jirgen Habermas, "Građanska neposlušnost - test za demokratsku pravnu državu" u: Gledišta, Beograd. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta;

Rezultati sa sedme rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa sedme rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – 4 (11) poena
Aleksandar Milurović – 4 (24,5) poena
Ana Vidaković – 4 (12) poena
Balša Delibašić – 4 (27) poena
Bojan Bošnjak – 4 (10) poena
Branimir Staletović – 4 (23,5) poena
Vedrana Đurčok – 4 (26) poena
Vladimir Perić – 4 (26,5) poena
Vojislav Vuksanović – 4 (21,5) poena
Dragana Ćupurdija – 4 (13,5) poena

Tema sedme rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će sedma rasprava na predmetu biti realizovana u utorak, 17. decembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Sedmu raspravu posvetićemo analizi građanske neposlušnosti na primeru Roze Parks i bojkota javnog prevoza u Montgomeriju (1955-56).

Rezultati sa šeste rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa šeste rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – ... (7) poena
Aleksandar Milurović – 3,5 (20,5) poena
Ana Vidaković – ... (8) poena
Balša Delibašić – 4 (23) poena
Bojan Bošnjak – ... (6) poena
Branimir Staletović – 4 (19,5) poena
Vedrana Đurčok – 4 (22) poena
Vladimir Perić – 4 (22,5) poena
Vojislav Vuksanović – 3,5 (17,5) poena
Dragana Ćupurdija – 3,5 (9,5) poena

Prvi kolokvijum – rezultati

Objavljujemo rezultate sa prvog kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – 8 poena
Aleksandar Milurović – 8 poena
Ana Vidaković – 9 poena
Balša Delibašić – 8 poena
Bojan Bošnjak – 4 poena
Branimir Staletović – 8 poena
Vedrana Đurčok – 12 poena
Vladimir Perić – 8 poena
Vojislav Vuksanović – 8 poena
Dragana Ćupurdija – 6 poena
Dragiša Čolić – 11 poena
Drenko Šćekić – 7 poena

Predaja seminarskog rada

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je rok za predaju seminarskog rada subota, 11. januar 2014. u 23:59h.

Tema šeste rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će šesta rasprava na predmetu biti realizovana u utorak, 10. decembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

- Mahatma Gandi, "Put nenasilja", Službeni glasnik, Beograd, 2008.

Rezultati sa pete rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa pete rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – 3 (7) poena
Aleksandar Milurović – 3,5 (17) poena
Ana Vidaković – 2 (8) poena
Balša Delibašić – 4 (19) poena
Bojan Bošnjak – 3,5 (6) poena
Branimir Staletović – 2 (15,5) poena
Vedrana Đurčok – 4 (18) poena
Vladimir Perić – 4 (18,5) poena
Vojislav Vuksanović – 3 (14) poena
Dragana Ćupurdija – 3 (6) poena

Prvi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će prvi kolokvijum biti organizovan u utorak, 3. decembra 2013. godine od 19:00 do 19:15 sati u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka.

Sakupljač sadržaja