Tema pete rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će peta rasprava na predmetu biti realizovana u utorak, 3. decembra od 19:15 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

- Henri Dejvid Toro, "O dužnosti građanina da bude neposlušan", Global Book, Beograd, 1997. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa četvrte rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – 3 (4) poena
Aleksandar Milurović – 3,5 (13,5) poena
Ana Vidaković – 2,5 (6) poena
Balša Delibašić – 4 (15) poena
Bojana Bošnjak – 2,5 (2,5) poena
Branimir Staletović – 3 (13,5) poena
Vedrana Đurčok – 4 (14) poena
Vladimir Perić – 3 (14,5) poena
Vojislav Vuksanović – 3,5 (11) poena
Dragana Ćupurdija – 3 (3) poena

Tema četvrte rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će četvrta rasprava na predmetu biti realizovana u utorak, 26. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

- Vladimir Pavićević, "Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji" u: Godišnjak FPN, Beograd: Fakultet političkih nauka, 2009. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa treće rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – 1 (1) poena
Aleksandar Milurović – 3 (10) poena
Ana Vidaković – 1 (3,5) poena
Balša Delibašić – 4 (11) poena
Branimir Staletović – 3 (10,5) poena
Vedrana Đurčok – 3 (10) poena
Vladimir Perić – 4 (11,5) poena
Vojislav Vuksanović – 4 (7,5) poena
Dragiša Čolić – 3 (11) poena
Drenko Šćekić – 4 (11) poena

Tema treće rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će treća rasprava na predmetu biti realizovana u utorak, 19. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa druge rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa druge rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milurović – 3 (7) poena
Ana Vidaković – 2,5 (2,5) poena
Balša Delibašić – 4 (7) poena
Branimir Staletović – 3,5 (7,5) poena
Vedrana Đurčok – 3 (7) poena
Vladimir Perić – 3,5 (7,5) poena
Vojislav Vuksanović – 3,5 (3,5) poena
Dragiša Čolić – 4 (8) poena
Drenko Šćekić – 3 (7) poena
Dušan Marković – ... (4) poena
Đorđe Vujković – 4 (7,5) poena

Tema druge rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će druga rasprava na predmetu biti realizovana u utorak, 12. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa prve rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa prve rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milurović – 4 poena
Balša Delibašić – 3 poena
Branimir Staletović – 4 poena
Vedrana Đurčok – 4 poena
Vladimir Perić – 4 poena
Dragiša Čolić – 4 poena
Drenko Šćekić – 4 poena
Dušan Marković – 4 poena
Đorđe Vujković – 3,5 poena
Đorđe Tekić – 4 poena
Ivana Obradović – 3,5 poena
Ivana Stefanović – 3,5 poena
Janja Harambaša – 4 poena

Tema prve rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će prva rasprava u okviru programa biti realizovana u utorak, 5. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na ovom susretu raspravljaćemo o pravu na otpor u grčkim polisima. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Sofokle, Antigona, Narodna knjiga, Beograd, 1996;

Politička kultura - drugi popravni termin - rezultati

Objavljujemo poene i ocene koje su u okviru drugog popravnog termina ostvarili studenti i studentkinje FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Esej:
Maja Puzović 682/09 – 6 (12 poena)
Milica Đurđević 162/09 – 6 (12 poena)
Mirko Bojović 627/07 – 6 (12 poena)
Nataša Krekić 658/09 – 6 (12 poena)
Nemanja Tasić 163/09 – 6 (12 poena)

Predavanja i vežbe:
Milica Đurđević 162/09 – 14 poena
Mirko Bojović 627/07 – 14 poena
Nemanja Tasić 163/09 – 14 poena
Dejan Radaković 681/09 – 14 poena

Sakupljač sadržaja