Politička kultura (program vežbi) - konačni rezultati

Objavljujemo rezultate koje su u okviru programa vežbi ostvarili studenti i studentkinje Fakulteta političkih nauka koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (četiri časa vežbi)
1. Nemanja Stefanović 702/09: +1,5 poena (ukupno - 2,5)
2. Aleksandar Mikičić 696/09: x (ukupno - 0)
3. Mario Ribarić 692/09: +2 poena (ukupno - 4)
4. Anita Mitić 689/09: +2 poena (ukupno - 5)
5. Tamara Čimburović 686/09: +1,5 poena (ukupno - 2)
6. Ivan Savić 683/09: +3 poena (ukupno - 10,5)

Politička kultura: drugi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će drugi kolokvijum biti realizovan u utorak, 4. juna 2013. godine u slušaonici 17 Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Kolokvijum će biti organizovan prema sledećem rasporedu:
utorak, 4. jun u 12:00 - grupa Pl;
utorak, 4. jun u 12:45 - grupa Pn.

Studentkinje i studenti treba da ponesu:
1. hemijsku olovku ili pero,
2. identifikacioni dokument (indeks ili ličnu kartu).

Politička kultura: rezultati sa treće rasprave u okviru programa vežbi na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave u okviru programa vežbi za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (3. čas vežbi)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – x (1)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – x
3. Mario Ribarić 692/09 – x (2)
4. Anita Mitić 689/09 – x (3)
5. Tamara Čimburović 686/09 – x (0,5)
6. Ivan Savić 683/09 – 3 poena (7,5)
7. Nikola Marković 675/09 – x (1,5)
8. Miloš Marinčevski 669/09 – 2,5 poena (3)
9. Dušan Ilić 666/09 – x (2,5)

Politička kultura - treći čas vežbi

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će treći čas vežbi na predmetu za obe grupe biti organizovan u utorak, 28. maja u 12 sati u slušaonici 17.

Informacija o literaturi za treći čas vežbi saopštena je na desetoj raspravi u okviru programa predavanja na predmetu.

Politička kultura: rezultati sa desete rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa desete rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (10. rasprava u okviru programa predavanja)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 1,5 poena (3 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Mario Ribarić 692/09 – 0 poena (0 poena)
4. Anita Mitić 689/09 – 1,5 poena (4 poena)
5. Tamara Čimburović 686/09 – 0 poena (1,5 poena)
6. Ivan Savić 683/09 – 1,5 poena (7 poena)

Politička kultura (predavanja) - deseta rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će deseta rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 21. maja u 12 sati u slušaonici 17. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Milan Matić, Srpska politička tradicija, 113-148.

Tekst je dostupan u Zborniku radova za predmet Politička kultura.

Politička kultura: rezultati sa devete rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa devete rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (9. rasprava u okviru programa predavanja)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 1 poena (1,5 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Mario Ribarić 692/09 – 0 poena (0 poena)
4. Anita Mitić 689/09 – 0 poena (2,5 poena)
5. Tamara Čimburović 686/09 – 1 poen (1,5 poena)
6. Ivan Savić 683/09 – 1,5 poena (5,5 poena)

Politička kultura: rezultati sa osme rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa osme rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (8. rasprava u okviru programa predavanja)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 0 poena (0,5 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Mario Ribarić 692/09 – 0 poena (0 poena)
4. Anita Mitić 689/09 – 0 poena (2,5 poena)
5. Tamara Čimburović 686/09 – 0 poena (0,5 poena)
6. Ivan Savić 683/09 – 0 poena (4 poena)

Politička kultura (predavanja) - deveta rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će deveta rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 14. maja u 12 sati u slušaonici 17. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Vil Kimlika, Može li se izvoziti liberalni pluralizam, 59-99.

Tekst je dostupan u Zborniku radova za predmet Politička kultura.

Politička kultura: rezultati sa druge rasprave u okviru programa vežbi na predmetu

Objavljujemo rezultate sa druge rasprave u okviru programa vežbi za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (2. čas vežbi)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – x (1)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – x
3. Mario Ribarić 692/09 – x (2)
4. Anita Mitić 689/09 – x (3)
5. Tamara Čimburović 686/09 – x (0,5)
6. Ivan Savić 683/09 – 3 poena (4,5)
7. Nikola Marković 675/09 – 1,5 poena (1,5)
8. Miloš Marinčevski 669/09 – x (0,5)
9. Dušan Ilić 666/09 – x (2,5)

Sakupljač sadržaja