Pisanje eseja

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da je pisanje eseja zakazano za subotu, 11. maja 2013. godine u 19:00 časova u čitaonici Fakulteta političkih nauka (5. sprat). Studentkinje i studenti će moći da izaberu jednu od dvanaest ponuđenih tema koje se odnose na sadržinu programa predavanja na predmetu.

Studentkinje i studenti treba sa sobom da ponesu:

1. hemijsku olovku ili pero,
2. identifikacioni dokument (indeks ili ličnu kartu).

Politička kultura (predavanja) - osma rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će osma rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 7. maja u 12 sati u slušaonici 17. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Vil Kimlika, Može li se izvoziti liberalni pluralizam, 27-59.

Tekst je dostupan u Zborniku radova za predmet Politička kultura.

Politička kultura: rezultati sa sedme rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa sedme rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (7. rasprava u okviru programa predavanja)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 0 poena (0,5 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Mario Ribarić 692/09 – 0 poena (0 poena)
4. Anita Mitić 689/09 – 0 poena (2,5 poena)
5. Tamara Čimburović 686/09 – 0,5 poena (0,5 poena)
6. Ivan Savić 683/09 – 1,5 poena (4 poena)

Politička kultura - drugi čas vežbi

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će drugi čas vežbi na predmetu biti organizovan prema prema sledećem rasporedu:

grupa Pl - utorak, 7. maj od 15:15 do 16:45 (amfiteatar),
grupa Pn - utorak, 7. maj od 17:00 do 18:30 (amfiteatar).

Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Robert D. Patnam, Kako demokratiju učiniti delotvornom (naslov originala: Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton, 1993).

Politička kultura (predavanja) - sedma rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će sedma rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 23. aprila u 12 sati. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Lipset i Lejkin, Demokratski vek, str. 226-254.

Tekst je dostupan u Zborniku radova za predmet Politička kultura.

Politička kultura: rezultati sa šeste rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa šeste rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (6. rasprava u okviru programa predavanja)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 0 poena (0,5 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Mario Ribarić 692/09 – 0 poena (0 poena)
4. Anita Mitić 689/09 – 0 poena (2,5 poena)
5. Tamara Čimburović 686/09 – 0 poena (0 poena)
6. Ivan Savić 683/09 – 0 poena (2,5 poena)

Politička kultura (predavanja) - šesta rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će šesta rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 16. aprila u 12 sati. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Stepen Welch, Koncept političke kulture, str. 169-190.

Tekst je dostupan u Zborniku radova za predmet Politička kultura.

Politička kultura: prvi kolokvijum - rezultati

Objavljujemo rezultate prvog kolokvijuma za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 7 poena
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 7 poena
3. Mario Ribarić 692/09 – 12 poena
4. Anita Mitić 689/09 – 8 poena
5. Tamara Čimburović 686/09 – 6 poena
6. Ivan Savić 683/09 – 10 poena
7. Nikola Marković 675/09 – x
8. Miloš Marinčevski 669/09 – 8 poena
9. Dušan Ilić 666/09 – 7 poena
10. Marija Joksimović 662/09 – 10 poena

Nastava u kolokvijumskoj nedelji

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da tokom kolokvijumske nedelje (8 - 14. april) neće biti organizovana nastava na predmetu. Prva rasprava u okviru programa predavanja nakon kolokvijumske nedelje biće organizovana u utorak, 16. aprila u 12 sati u slušaonici 17.

Politička kultura: rezultati sa pete rasprave u okviru programa predavanja na predmetu

Objavljujemo rezultate sa pete rasprave u okviru programa predavanja za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (5. rasprava u okviru programa predavanja)
1. Nemanja Stefanović 702/09 – 0 poena (0,5 poena)
2. Aleksandar Mikičić 696/09 – 0 poena (0 poena)
3. Mario Ribarić 692/09 – 0 poena (0 poena)
4. Anita Mitić 689/09 – 1,5 poena (2,5 poena)
5. Tamara Čimburović 686/09 – 0 poena (0 poena)
6. Ivan Savić 683/09 – 1 poen1 (2,5 poena)

Sakupljač sadržaja